Πολιτική
Συνεργασίας

Δείτε τα βασικότερα στάδια
ανάληψης και περάτωσης
ενός project.

Web & Graphic Workflow

Βασικά στάδια του εκάστοτε project

Βασικός στόχος της εταιρίας μας είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας προσφέροντας άριστες υπηρεσίες κατασκευής και προώθησης ιστοσελίδων, καθώς και γραφιστικές λύσεις σε προσιτές τιμές. Στα πλαίσια αυτού του στόχου η Pixeldraw Web Solutions, για την δική σας ενημέρωση και την καλύτερη συνεργασία, παραθέτει τα βασικότερα στάδια κατασκευής μια ιστοσελίδας.

Στάδιο 1 - Συνάντηση

Αφού γίνει η αρχική επικοινωνία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email καθορίζεται μια πρώτη συνάντηση μεταξύ μας. Στην συνάντηση αυτή ενημερωνόμαστε για τους στόχους, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του project σας.

Αν το project αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας (εταιρική παρουσίαση, ηλεκτρονικό κατάστημα, κ.α.), συζητάμε σχετικά με τις θεματικές ενότητες και το περιεχόμενο, τις προτιμήσεις σας στο εικαστικό κομμάτι, την διαθεσιμότητα υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπο) και αποφασίζουμε για το όνομα της ιστοσελίδας (domain name) αφού ελέγξουμε τις διαθέσιμες επιλογές.

Στάδιο 2 - Εκτίμηση κόστους

Στο στάδιο αυτό αναλύονται όλες οι πληροφορίες από την συνάντηση μας όπως η πολυπλοκότητα του project, η διαθεσιμότητα υλικού καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης και γίνεται η βασική εκτίμηση του κόστους του.

Στάδιο 3 - Έγκριση οικονομικής προσφοράς και έναρξη Συνεργασίας

Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται μια δεύτερη συνάντηση όπου σας παρουσιάζουμε την οικονομική προσφορά, αναλύουμε το κόστος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μετά την έγκριση της οικονομικής προσφοράς και την καταβολή της προκαταβολής (30%) ξεκινάει και επίσημα πλέον η συνεργασία μας.

Στάδιο 4 - Δημιουργία και συμμετοχή

Ερευνούμε και δημιουργούμε το στρατηγικό πλάνο του project. Κατόπιν σχεδιάζουμε τη μακέτα. Καθορίζουμε μια δεύτερη συνάντηση όπου γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση του πλάνου. Εγκρίνεται η μακέτα, καταβάλλεται μέρος του συνολικού ποσού (30%) και ξεκινά η υλοποίηση του project

Στην περίπτωση κατασκευής ιστοσελίδας, γίνεται η κατοχύρωση του domain name, ενεργοποιείται το κατάλληλο πακέτο φιλοξενίας (web hosting) και δημιουργούνται οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που επιθυμείτε.
Παράλληλα, εσείς συγκεντρώνετε το απαραίτητο υλικό και μας το διαθέτετε. Με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του project.

Στάδιο 5 - Ολοκλήρωση του έργου και εξόφληση

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους τελικούς ελέγχους και διορθώσεις και την πιθανή εκπαίδευση του πελάτη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του.

Με την αποπεράτωση του project γίνεται η παράδοσή του και η εξόφληση του υπολοιπόμενου ποσού (40%).