Μαρκατ Κατασκευαστική Α.Ε.

Σχεδίαση & Κατασκευή ιστότοπου παρουσίασης κατασκευαστικής και real estate εταιρείας. Πάτρα - Μεγανήσι

website εταιρικής παρουσίασης

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία ΜΑΡΚΑΤ, με μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές δημόσιων και ιδιωτικών έργων, και δράση στο Real Estate, πλέον είναι και online.

website εταιρικής παρουσίασης