Θ.Π.Κ. Η Μέριμνα Πάτρας

Σχεδίαση & Κατασκευή ιστότοπου παρουσίασης του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση. Πάτρα

website παρουσίασης συλλόγου

Ο νέος διαδικτυακός τόπος του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» αποτελεί ένα περιβάλλον, που φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την αμεσότητα στην επικοινωνία μαζί σας, καθώς και την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του Κέντρου.

website παρουσίασης συλλόγου