Τρίεδρος Κατασκευαστική Α.Ε.

Σχεδίαση & Κατασκευή ιστότοπου παρουσίασης κατασκευαστικής ανωνύμου εταιρείας. Πάτρα

website εταιρικής παρουσίασης

Το www.triedrosconstructions.gr δημιουργήθηκε για την «Τρίεδρος Κατασκευαστική Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών ιδιωτικών έργων από το 2005, υλοποιώντας την οργανωμένη προσπάθεια ομάδας μηχανικών με τουλάχιστον 25ετή εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων οικοδομικών έργων.

website εταιρικής παρουσίασης